optasyuk1Оптасюк Сергій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики, завідувач навчально-науковою лабораторією «Фізика наносистем».

e-mail: optasyuk@gmail.com

наукова спеціальність – 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків

Наукові інтереси:  кінетичні явища в напівпровідниках, термоелектричні ефекти в напівпровідниках, оптичні властивості халькогенідів свинцю та твердих розчинів но його основі, термоелектричне матеріалознавство, використання мікропроцесорних  систем в фізичному експерименті.