Фізико-математичний факультет здійснює навчання студентів за такими напрямками:

фізика, математика, комп’ютерні науки та інформаційні технології.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників.

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування їх для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв і документів у електронній формі  
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають складати вступні іспити відповідно до розділу VIІ Правил прийому, та осіб, які мають проходити співбесіду відповідно до розділу ІХ Правил прийому  
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які відповідно до розділу VIІІ Правил прийому для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси  
Закінчення прийому заяв і документів у паперовій або електронній формі від осіб, які вступають лише за результатами зовнішнього незалежного оцінювання  
Строки проведення співбесід та вступних іспитів  
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення  
Строк виконання вступниками вимог до зарахування відповідно до пункту 1 розділу ХІV цих Правил прийому

− на місця державного замовлення;

− на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 
Терміни зарахування вступників  

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Спеціальності Перелік

конкурсних предметів

Ваговий коефіцієнт сертифіката ЗНО Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну освіту Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Назва Код
Середня освіта (Математика) 014 Українська мова та література   0,1 100
Математика   100
    100
Середня освіта (Фізика) 014 Українська мова та література   0,1 100
Математика   100
    100
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 122 Українська мова та література   0,1 100
Математика   100
    100

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Прийом заяв і документів від осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця для здобуття ступеня бакалавра відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цих Правил прийому, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв і документів від вступників  
Закінчення прийому заяв і документів  
Строки проведення фахових вступних випробувань  
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення  
Терміни зарахування вступників  

 

Прийом заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план в Університеті, вступають на другий курс у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншою формою навчання проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв і документів  
Закінчення прийому заяв і документів  
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників  
Терміни зарахування вступників  

 

 

Прийом заяв і документів від осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають для здобуття ступеня магістра, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
Початок прийому заяв і документів  
Закінчення прийому заяв і документів  
Строки проведення фахових вступних випробувань  
Строки оголошення результатів фахових вступних випробувань  
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення  
Терміни зарахування вступників  

 

 

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету в розділі приймальна комісія.