Тематика дипломних робіт магістра для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) на 2017-2018 навчальний рік

денна форма навчання

Виконавець Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1 Мазяр

Денис Миколайович

Вдосконалення технології виготовлення термоелектричних перетворювачів енергії Криськов Ц.А.  Мендерецький В.В.
2 Басістий

Ігор Ігорович

Дослідження домішкових станів в сульфіді цинку методом електронного парамагнітного резонансу Криськов Ц.А.  Ніколаєв О.М.
3 Горщевський

Олексій Олегович

Дослідження оптичних властивостей наночастинок селеніду кадмію  Поведа Р.А.   Мендерецький В.В.
4 Циканюк

Наташа Ігорівна

Дослідження оптичних та структурних характеристик термоелектричних структур на основі телуриду свинцю Оптасюк С.В.  Ніколаєв О.М. 
5 Юзик

Микола Антонович

Вплив легуючих домішок на оптичні характеристики сульфіду цинку Оптасюк С.В.  Атаманчук П.С.
6 Дячук

Віталій Вікторович

Використання гальваностатичного методу для дослідження електрохімічних конденсаторів Беркещук М.В.  Атаманчук П.С.
7 Кілівнік

Ярослав Романович

Елементи дистанційного навчання у методиці викладання фізики у ВНЗ Губанова А.О.  Мендерецький В.В.

 

заочна форма навчання

Виконавець Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1 Ларіоник

Іванна Іванівна

Врахування фізичних явищ і процесів при аналізі результатів астрофізичних досліджень Криськов Ц.А. Ніколаєв О.М. 
2 Поліщук

Віталій Іванович

Дослідження електрофізичних характеристик халькогенедів свинцю Беркещук М.В. Атаманчук П.С.
3 Колесникова

Марія Іванівна

Розробка та впровадження  нетрадиційних методик проведення лабораторних робіт та підсумкових занять з фізики в 8-11 класах ЗОШ Губанова А.О. Мендерецький В.В.
4 Бугерчук

Дмитро Русланович

Обчислення молекулярних спектрів

деяких полімерів

Поведа Р.А.  Атаманчук П.С.