Тематика курсових робіт для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.040203 Фізика* на осінній семестр 2017-2018 навчального року

Науковий керівник – Криськов Ц.А.

 • Мальована У.М. Аналіз руху повітря в аеродинамічних системах 
 • Ярема А.В. Вдосконалення конструкції гідродинамічних пристроїв 
 • Шулик І.Б. Акустичні явища в атмосфері Землі
 • Маруняк В.О. Варіації індукції магнітного поля Землі та сонячна активність
Науковий керівник – Губанова А.О.

 • Карагезян С.С. Теорія зон Френеля
 • Капнік О.О. Класифікація молекулярних зв’язків
 • Ярощук Р.С. Використання фізичних явищ у медицині
Науковий керівник – Поведа Р.А.

 • Гончар Н.М. Фрактали в термодинаміці (Синергетика)
 • Кохан Р.В. Нобелівські лауреати (Вальтер Герман Нернст, Вільям Джіок, Ларс Онсагер, Ілля Пригожин) та їх внесок у термодинаміку
Науковий керівник – Оптасюк С.В.

 • Горох Б.К. Мікроскопічна теорія взаємодії магнітного поля з речовиною 
 • Корнійчук А.В. Розрахунок енергетичних станів в нуль вимірних напівпровідникових структурах
 • Хомовський Д.Ю. Фізична теорія електронних процесів сучасних мікропроцесорів
 • Яловий Б.Л. Дослідження оптичних характеристик скловидних халькогенідних напівпровідників
 • Ніколаєв А.О. Фізика та технологія отримання високо інтегральних схем
Науковий керівник – Беркещук М.В.

 • Паланіцький А.В. Використання електронного мікроскопа при дослідженнях наноструктур
Науковий керівник – Рачковський О.М.

 • Коваль І.І. Аналіз фізичних властивостей наноструктур
 • Піскун Т.С. Аналіз застосування мас-спектрометричних досліджень матеріалів
 • Петльована Ю.С. Радіаційне забруднення на території України

 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи:

Завантажити (DOC, 28KB)

Зразок оформлення списку використаних джерел:

Завантажити (PDF, 158KB)