Левицький

Левицький Сергій Миколайович

Роки навчання — 1998-2004.   Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика».

С.М. Левицький, 1981 року народження, українець, працює в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України з 2004 року після закінчення та викладацької роботи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Під час навчання в аспірантурі 2004-2007 рр. Левицький С.М. займався теоретичними та експериментальними дослідженнями у галузі фізики та технології напівпровідників.

С.М. Левицький – науковий співробітник – спеціаліст з технології синтезу напівпровідників на основі сполук АIIВVI і АIVВVI; лазерних технологій обробки і в галузі фізики напівпровідників Cd(Zn)Te та експерт у виготовленні на їх основі детекторів інфрачервоного, рентгенівського і гамма випромінювання та ін. Основною метою досліджень є практичне застосування вищенаведених сполук в сенсорній техніці та оптоелектроніці (датчики газу, рентгенівського та гамма випромінювання, ІЧ випромінювання, термоелектричні перетворювачі енергії тощо).

За час займання науковою роботою С.М. Левицький проявив себе як цілеспрямований, здібний та перспективний науковець. Він є автором понад 170 наукових публікацій у провідних міжнародних та вітчизняних виданнях.

С.М. Левицький є відповідальним виконавцем державних та міжнародних наукових програм і проектів, зокрема, проекту 7-ї Рамкової програми Європейського співтовариства „Співпраця у Європі щодо досліджень і розробок засобів безпеки на основі Cd(Zn)Te” (Cooperation across Europe for Cd(Zn)Te based Security Instruments) та за програмою НАТО «Наука для миру і безпеки» проект «Мобільні (мережеві) датчики для локалізації та ідентифікації джерел випромінювання» (Sensor Network for the Localization and Identification of Radiation Sources (SENERA) Ref. No NUKR.SFPP 984705), де він також приймає участь в координації робіт, що проводяться науковими установами Греції, Німеччини, Латвії, Іспанії, Болгарії, Японії та України. Ці роботи мають важливе наукове, науково-технічне та соціальне значення для України, в тому числі для співпраці України з ЄС та НАТО.

С.М. Левицький приймає активну участь в роботі наукової молоді Інституту. Він є заступником голови Ради молодих науковців, а також організатором щорічної конференції  молодих вчених з фізики напівпровідників ”Лашкарьовські читання”.

Ґрунтовний підхід та глибокі знання у обраній області роботи, вміння швидко оволодівати новим матеріалом, застосовувати конструкторські здібності до різних методик експериментів, а також цілеспрямованість та бажання працювати в галузі фізики та технології напівпровідників обумовили високу ефективність роботи С.М. Левицького.

 

“Хочу висловити свою щиру подяку моєму науковому керівникові, кандидату фізико-математичних наук, професору Криськову Цезарію Андрійовичу – за творчу наснагу, віру в мене, за вибір актуальної та цікавої тематики дослідження, постійну допомогу та підтримку, за участь в обговоренні результатів досліджень, консультації при проведенні досліджень. Я також висловлюю щиру подяку всьому колективу кафедри фізики за отриманні знання та навики, а також активне обговорення результатів наукових досліджень, за слушні зауваження та моральну підтримку”.