Ступінь вищої освіти “Бакалавр” (на основі повної загальної середньої освіти)

Історія науки і техніки

Основи сучасної електроніки

Сучасні питання фізики та енергетики

Фізика тонких плівок

 

Ступінь вищої освіти “Бакалавр” (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Історія науки і техніки

Основи сучасної електроніки

 

Ступінь вищої освіти “Магістр”

Кристалофізика

Основи робототехніки