ФІЗИКА

Після закінчення навчання Ви:

 • будете знати основні закони загальної та теоретичної фізики, властивості новітніх функціональних матеріалів, передові досягнення сучасної фізики, наукові здобутки українських учених;
 • будете вміти ефективно застосовувати теоретичні професійні знання в практичній діяльності: вести спостереження, пояснювати природні явища та технологічні процеси, використовувати навчальне лабораторне обладнання для проведення фізичних експериментів, обробляти та аналізувати їх результати.

Можливості працевлаштування: 

 • викладач фізики та інформатики в загальноосвітніх закладах
 • інженер-дослідник в дослідницьких станціях та науковий співробітник в науково-дослідних установах
 • інженерно-технічний робітник для обслуговування електронної апаратури, комп’ютерних систем та мереж
 • спеціаліст з експлуатації та ремонту комп’ютерних систем та мереж.

 

МАТЕМАТИКА

По закінченню навчання Ви: отримаєте фундаментальну математичну освіту. Диплом  математика – це чудовий старт для початку наукової  кар’єри, а також для діяльності в різних інноваційних галузях та в бізнесі. Майбутніх математиків вчать застосовувати знання на практиці. Ви навчитеся проводити наукові дослідження,  розробляти та оптимізовувати алгоритми розв’язування задач математичними методами.

Можливості  працевлаштування:

 • вчитель або викладач математики,  інформатики та економіки у ВНЗ, коледжах, технікумах, школах та інших навчальних закладах
 • банківська сфера,  працівник банківських  та фінансово-аналітичних організацій
 • математик-програміст (застосування математичних знань  для  IT технологій)
 • науковий співробітник (дослідник).

ІНФОРМАТИКА

Студенти напряму підготовки (спеціальності) “Інформатика” здобувають багатогранну освіту завдяки унікальному поєднанню фундаментальних математичних та комп’ютерних дисциплін.

Можливості  працевлаштування:

 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Вчитель інформатики
 • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 • Технік програміст· Інженер-системотехнік
 • Науковий співробітник
 • Головний програміст
 • Головний фахівець з програмного забезпеченння
 • Адміністратор баз даних
 • Головний фахівець з автоматизованих систем керування
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів