Фізико-математичний факультет здійснює навчання студентів за такими напрямками:

фізика, математика, комп’ютерні науки та інформаційні технології.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників.

Прийом заяв і документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування їх для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв і документів у паперовій або електронній формі 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають складати вступні іспити відповідно до розділу VIІ Правил прийому, та осіб, які мають проходити співбесіду відповідно до розділу ІХ Правил прийому о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які відповідно до розділу VIІІ Правил прийому для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів у паперовій або електронній формі від осіб, які вступають лише за результатами зовнішнього незалежного оцінювання о 18.00 годині 27 липня 2016 року
Строки проведення співбесід та вступних іспитів з 21 липня до 28 липня 2016 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 01 серпня 2016 року
Строк виконання вступниками вимог до зарахування відповідно до пункту 1 розділу ХІV цих Правил прийому

− на місця державного замовлення;

− на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

 

до 18.00 години 05 серпня 2016 року;

не пізніше 10 серпня 2016 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 06 серпня 2016 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови вико- нання набору за  кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) – не пізніше 12 серпня 2016 року

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Спеціальності Перелік

конкурсних предметів

Ваговий коефіцієнт сертифіката ЗНО Ваговий коефіцієнт середнього бала документа про повну загальну освіту Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Назва Код
Середня освіта (Математика) 014 Українська мова та література 0.2 0,1 100
Математика 0.5 100
Фізика або біологія, або історія України, або іноземна мова, або

географія, або хімія

0.2 100
Середня освіта (Фізика) 014 Українська мова та література 0.2 0,1 100
Математика 0.5 100
Фізика або біологія, або історія України, або іноземна мова, або

географія, або хімія

0.2 100
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 122 Українська мова та література 0.2 0,1 100
Математика 0.5 100
Фізика або біологія, або історія України, або іноземна мова, або

географія, або хімія

0.2 100

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Прийом заяв і документів від осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вступають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) на вакантні місця для здобуття ступеня бакалавра відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цих Правил прийому, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв і документів від вступників 04 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 21 липня до 27 липня 2016 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 28 липня 2016 року
Терміни зарахування вступників за державним замовлення– 01 серпня 2016 року; за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму підготовки) – не пізніше 05 серпня 2016 року

 

Прийом заяв і документів від осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план в Університеті, вступають на другий курс у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншою формою навчання проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв і документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 22 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 23 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників 25 серпня 2016 року

 

Університет приймає на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання), осіб які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо- кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Прийом заяв і документів від осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Початок прийому заяв і документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 22 серпня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 23 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників 25 серпня 2016 року

 

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Прийом заяв і документів від осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступають для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання
Початок прийому заяв і документів 04 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів о 18.00 годині 06 серпня 2016 року
Строки проведення фахових вступних випробувань з 08 серпня до 15 серпня 2016 року
Строки оголошення результатів фахових вступних випробувань не пізніше 12.00 години наступного дня після

проведення фахових вступних випробувань

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 16 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – 19 серпня 2016 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної

спеціальності) – не пізніше 25 серпня 2016 року

 

 

Детальнішу інформацію можна отримати на сайті університету в розділі приймальна комісія.

Нормативна база вступної кампанії 2016 року тут.