Оптасюк Сергій Васильович, завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

e-mail: fizkaf@ua.fm, fizkaf@kpnu.edu.ua, optasyuk@gmail.com

Викладає дисципліни:  фізика твердого тіла, фізика напівпровідників та діелектриків, квантова механіка, електродинаміка

Губанова Антоніна Олександрівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

e-mail: gubanowaaa@yandex.ru

Викладає дисципліни: класична механіка, електрика і магнетизм, електродинаміка, молекулярна фізика, загальна фізика

Беркещук Михайло Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

e-mail: mishaberces@gmail.com

Викладає дисципліни: механіка, термодинаміка і статистична фізика, нетрадиційні джерела енергії, біофізика, периферійні пристрої та їх програмування

Поведа Руслан Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

e-mail: povedar@gmail.com

Викладає дисципліни: загальна фізика (розділ електрика і магнетизм), основи електро- та радіотехніки, основи теорії кіл, аналогова і цифрова схемотехніка, моделювання електронних схем

Авдеюк Павло Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

Рачковський Олег Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази), старший викладач кафедри

e-mail: rachkovskyy@kpnu.edu.ua

Дмитрук Сергій Іванович, асистент кафедри

Люба Тетяна Сергіївна, старший лаборант кафедри

e-mail: tetyana.lyuba@gmail.com

Стороженко Галина Миколаївна, старший лаборант кафедри
Шипкевич Клара Мойсеївна, старший лаборант кафедри
Данченко Євгеній Мефодійович, старший лаборант кафедри
Арсенюк Інна Олександрівна, старший лаборант кафедри
Іванчук Марина Дмитрівна, старший лаборант кафедри