[nggallery id=3 template=carousel images=2]

Вольт-амперметр

Виготовив: студент напряму підготовки 7.04020301 Фізика*

Маковецький Роман

Прилад дозволяє вимірювати напругу (0-30 В) та струм (0-2 А) постійного струму. В основі електричної схеми використано мікроконтролер AtMega8. Значення виміряних величин передаються на екран приладу, також є можливість передачі даних до персонального ком’пютера через USB порт. Використання ком’пютера дозволяє проводити вимірювання в автоматичному режимі, що надзвичайно зручно при дослідженнях довготривалих процесів.