Тематика дипломних робіт спеціаліста для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) на 2016-2017 навчальний рік

Виконавець Тема роботи Науковий керівник Рецензент
1 Герасимчук 

Олена

Олександрівна

Темна матерія і темна енергія у фізиці та астрономії  Криськов Ц.А. Атаманчук П.С.
2 Осіпчук 

Ірина Григорівна

 Фізика тектонічних процесів Криськов Ц.А.  Мендерецький В.В. 
3 Колесникова 

Марія

Іванівна

Вдосконалення лабораторного практикуму для студентів природничих спеціальностей університету  Губанова А.О. Атаманчук П.С.
4 Яремко 

Яків Володимирович

 Дослідження електрофізичних та оптичних характеристик халькогенідних скловидних напівпровідників  Оптасюк С.В.  Семерня О.М. 
5 Басістий

Ігор

Ігорович

 Дослідження вуглецевих
електродних матеріалів
електрохімічних конденсаторів
Криськов Ц.А. Ніколаєв О.М.
6 Юзик

Микола Антонович 

 Дослідження тонкоплівкових структур легованого  PbTe Оптасюк С.В. Семерня О.М. 
7 Кілівнік

Ярослав 

Романович

Розробка та використання спеціальних програм для ілюстрації фізичних експериментів  при викладанні загального курсу фізики Губанова А.О. Атаманчук П.С.
8 Нечай

Сергій

Іванович

Дослідження зміни показника заломлення водневих розчинів солей від концентрації Губанова А.О. Ніколаєв О.М.
9 Горщевський Олексій Олегович Функціональний генератор прямого синтезу у фізичному експерименті Беркещук М.В.  Мендерецький В.В. 

Тематика дипломних робіт магістра для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) на 2016-2017 навчальний рік

Виконавець Тема роботи Науковий
керівник
Рецензент
1 Ткачук 

Іванна

Віталіївна

 Дослідження впливу умов виготовлення термоелектричних перетворювачів енергії на їх параметри Криськов Ц.А. Ніколаєв О.М.
2 Політанський Сергій Андрійович   Дослідження гальваномагнітних характеристик твердих розчинів сполук халькогенідів свинцю Оптасюк С.В.  Мендерецький В.В.
3 Іванішен

Віталій Олександрович

Моделювання спектрів молекулярних структур з періодичними умовами  Поведа Р.А.  Атаманчук П.С.
4 Кушнір

Ганна Василівна

Дослідження рідин методом поверхневого плазмонного резонансу Губанова А.О.  Мендерецький В.В. 
5 Левицький

Ігор Миколайович

Оптичні властивості полікристалічного сульфіду цинку Криськов Ц.А. Ніколаєв О.М.
6 Слободянюк Олександр Миколайович Імпедансні дослідження параметрів електрохімічних систем Беркещук М.В. Мендерецький В.В. 
7 Костенко Володимир Петрович  Вивчення магнітних властивостей напівпровідникових сполук Губанова А.О. Атаманчук П.С.