Тематика курсових робіт для студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.040203 Фізика* на осінній семестр 2016-2017 навчального року

Науковий керівник – Криськов Ц.А.

 •  Мазяр Д.М. Розробка технології виготовлення термоелектричних пристроїв Пельтьє   
 •  Пшембаєв І.М.  Аналіз результатів реєстрації тектонічних процесів
 •  Яценюк Ю. В.  Розробка технології виготовлення електричних контактів для термоелектричних матеріалів
 •  Бейлик П.І.  Виготовлення пристрою для визначення коефіцієнта теплопровідності та налагодження його роботи
Науковий керівник – Губанова А.О.

 •  Пилипів Н.І. Система рівнянь Максвела. Експерименти та теорія
 •  Циканюк Н.І.  Теоретичні основи дослідження багатошарових структур методами інфрачервоної спектроскопії
 • Сарсалюк А.В. Магнітне поле як  ефект релятивістської динаміки в застосуванні до руху електрично заряджених тіл
 • Юрчук В.В. Потенціал та напруженість електричного поля, створеного  нейтральною системою електричних зарядів  
Науковий керівник – Поведа Р.А.

 • Марцинюк Ю.В. Фізичні принципи роботи сучасних приладів астрономічних досліджень
Науковий керівник – Оптасюк С.В.

 •  Поліщук В.І. Аналіз методів дослідження теплопровідності тонкоплівкових та масивних напівпровідників
Науковий керівник – Люба Т.С. 

 •  Кирилюк А.В.  Термодинаміка процесів у кристалах
 •  Ратушняк І.Б. Аналіз методів дослідження оптичних властивостей напівпровідникових сполук системи Pb-Bi-Te
 •  Люльчак Д.В. Кристалічна структура, термодинамічні і фізико-хімічні властивості кристалів сполук PbTe, SbTe і BiTe
 •  Дехтяр О.С. Парофазні методи отримання тонких плівок і наноструктур
Науковий керівник – Рачковський О.М.

 • Школовий Б.В. Відпрацювання технології подрібнення та виявлення оптимальних розмірів структур напівпровідникових сполук

 • Вовчок О.С. Відпрацювання технології осадження електричних контактів на поверхню напівпровідника

 • Вінцарський Б.А. Відпрацювання технології пресування компактів напівпровідникових термоелектричних сполук
 • Остапов В.О. Аналіз методів дослідження гальваномагнітних явищ у напівпровідниках 
 • Дячук В.В. Розробка інтерфейсу для зарядно-розрядного пристрою 

 
 Тематика курсових робіт для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Електроніка на осінній семестр 2016-2017 навчального року
 
Науковий керівник – Губанова А.О.

 •  Хворостовська А.А. Розробка програмного забезпечення для приладу «Плазмон 6» 
Науковий керівник – Поведа Р.А.

 •  Литвинюк М.В. Використання LPT порту PC для керування силовими електронними пристроями
Науковий керівник – Рачковський О.М.

 • Лопатюк В.С. Програматор випадкових чисел

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи:

[gview file=”http://fizkaf.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/11/2015/11/Зразок-оформлення-титулки_курсова.doc”]

Зразок оформлення списку використаних джерел:

[gview file=”http://fizkaf.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/11/2015/11/ВАК_вимоги-до-літ.pdf”]